Obchodní podmínky

Pravidla den 16.02.2020


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. On-Line Obchod je k dispozici na adrese www.laurella.pl rodinný pokoj společnost LAURELLA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČNOST SPOLEČNOST s ústředím v Poznani (právní adresa a adresa pro korespondence: ulice sv Martin 29/8, 61-803 Poznaň); uvedena v Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního registru pod číslem KRS 0000808310; soud registrovaný, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud města Poznaň – Nové město Място a Вильда v Poznani, VIII Údržby Oddělení Národního Soudního Rejstříku; u. a sz. 7831807476, OKPO 384618076, e-mail: sklep@laurella.pl a kontaktní telefonní číslo: 61 200 11 21.

1.2. Tato Pravidla je určen jak pro spotřebitele, tak pro podnikatelé, kteří používají Obchodu Na internetu, myslím, že toto ustanovení Statutu není stanoveno jinak, a je zaměřena výhradně na spotřebitele buď pro podnikatele.

1.3. Správce dat osobní data jsou uchovávána v internetovém Obchodě v souvislosti s realizací ustanovení této Charty je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, které jsou v průběhu období a na základě základy a pravidla jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněné na stránce internetového Obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahuje především pravidla týkající se zpracování dat osobní Správce internetového Obchodu, včetně důvod, účel a doba zpracování osobních údajů a práva lidé, kteří patří data, stejně jako informace o uplatnění v On-line Obchodě souborů cookies a analytických nástrojů. Použití Obchodu K internetu, včetně spáchání nakupování je volitelná. Stejně s tím spojené poskytování osobních údajů použitím internetového Obchodu Zákazníka nebo Klienta je volitelná, s výhradou výjimek, uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy, jakož i povinnosti zákonné Zástupce).

1.4. Definice:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou sváteční dny.

1.4.2. FORMULÁŘ REGISTRACE – formulář je k dispozici v Online Obchodě pro vytvoření Účtu.

1.4.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – Služba E-interaktivní formuláře on-line rezervace v internetovém Obchodě, který nabízí možnost zařídit Objednávky, zejména přidáním Produkty pro e-košíku a definice podmínek kupní Smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.

1.4.4. KLIENT – (1) fyzická osoba, která má plnou možnost akce právnických osob, a v případech stanovených právními předpisy široce použitelné jsou také fyzická osoba, má omezenou schopnost akce právnických osob; (2) právnická osoba; nebo (3), jednotka bez právní osobnosti, které zákon přiznává k právním úkonům; - заключившее nebo má v úmyslu uzavřít kupní Smlouvu s Prodávajícím.

1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon občanský zákoník od 23 dubna 1964. (Legislativní Věstník 1964, Č. 16, pos. 93 s ism.).

1.4.6. ÚČET Služby E-označená osobním jménem (jménem) a heslo uvedené příjemcem služby je soubor zdrojů v systému sítě Poskytovatele služeb, v němž shromažďovány údaje předložené příjemcem služby, ale také informace o uskutečněných Objednávkách na něj On-Line Obchodu.

1.4.7. Informační BULLETIN – Služba E-služba e-mailing je poskytována poskytovatelem Služeb prostřednictvím e-mail e-mail, která umožňuje všem pracují s ní Usługobiorcom automatické získat od Poskytovatele služeb cyklické obsah následovat vydání newsletteru, který obsahuje informace o Zboží, novinky a akce v internetovém Obchodě.

1.4.8. PRODUKT – k dispozici v Online Obchodě movitá věc, která je předmětem kupní Smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím.

1.4.9. PODMÍNKY – tato pravidla a podmínky On-line Obchodu.

1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Dodavatele na adrese on-line: www.laurella.pl.

1.4.11. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL služeb – společnost LAURELLA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČNOST SPOLEČNOST s ústředím v Poznani (právní adresa a adresa pro korespondence: ulice sv Martin 29/8, 61-803 Poznaň); je zapsán v Rejstříku Podnikatelů Národního Registru Soudu pod číslem KRS 0000808310; rejstříkový soud, ve kde je uložena dokumentace společnosti: Soud Okresní Poznaň – Nové město Място a Вильда v Poznani, VIII Hospodářské oddělení Národního Soudního Rejstříku; u. a sz. 7831807476, OKPO 384618076, e-mail: sklep@laurella.pl a kontaktní telefonní číslo: 61 200 11 21 1.4.12. Kupní SMLOUVA – kupní-prodej Výrobků smlouva buď uzavřena mezi Klientem a Prodávajícím za prostřednictvím internetového Obchodu.

1.4.13. SLUŽBA E – služba poskytovaná na formě poskytovatelem Služeb ve prospěch Klienta přes e-Shop. 1.4.14. KLIENT – (1) fyzická osoba, která má plnou kapacitu funkci, a v případech stanovených recepty, široce používané také fyzická osoba, má omezenou schopnost akce právnických osob; (2) právnická osoba; nebo (3), jednotka bez právní osobnosti, které zákon přiznává k právním úkonům; - využívající nebo hodlají používat e-Mailové Služby.

1.4.15. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE, ZÁKON, spolkový zákon z 30. května 2014. o právech spotřebitelů (dz. u. 2014. 827 s ism.)

1.4.16. OBJEDNÁVKA – prohlášení přání Klienta je skládací pomocí Objednávky a zaměřené přímo na uzavřením Smlouvy o Prodeji Zboží s Prodávajícím.

2. SLUŽBY ELEKTRONICKÝ ONLINE OBCHOD

2.1. V Obchodě On-line jsou k dispozici následující Služby E: Účet, Objednávka a Newsletter.

2.1.1. Účet – použití Účtu je možné při plnění společně dvou po sobě jdoucích kroků příjemce služeb – (1) vyplnění Registračního Formuláře, (2) kliknutí na pole "Uložit". Ve Formuláři Registrace je nutné poskytování příjemcem služby těchto dat Klient: jméno a příjmení/název firmy, adresa, e adresu a heslo. Účet lze také vytvořit instalací checkboksa v průběhu podání O.

2.1.1.1. Služba E-Účet je k dispozici zdarma v průběhu času, neznačeno. Zákazník má možnost v každém v okamžiku a bez udání důvodů smazat účet (odmítnutí Účty), přes doporučení vhodného dotazu Poskytovatel služeb, a to zejména prostřednictvím e-mailem na adresu: sklep@laurella.pl nebo taky písemně na adrese: ulice Sv. Martin 29/8, 61-803 Poznaň.

2.1.2. Objednávkový Formulář – pomocí Objednávkového Formuláře začíná od okamžiku přidání Klienta je první Produkt elektronického nákupního košíku v internetovém Obchodě. Montáž Objednávka se stane po splnění Klientem včetně dvou po sobě jdoucích kroků – (1) po vyplnění Objednávky a (2) kliknutí na stránce internetového Obchodu - Po vyplnění Objednávkového Formuláře pole "Objednávka s povinností platby" – až do tohoto okamžiku, je zde možnost seberealizace změny vstupních dat (v tomto případě je třeba řídit na obrazovce zpráv a informací, k dispozici na webových stránkách internetového Obchodu). Objednávky je třeba poskytnout Zákazníkovi následující údaje o Klientovi: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, psč, obec, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a data týkající se kupní Smlouvy: Produkt/y, počet Produkt/y, místo a způsob dodání Zboží/služby, způsob platby. V případě Zákazníků využívali je třeba také zadejte název firmy a DIČ.

2.1.2.1. Služba Elektronická Forma Objednávky je k dispozici je zdarma a má jednorázový charakter a je ukončen od Objednávky při jeho přes, nebo, po předchozí ukončení podání Objednávky přes něj příjemce služby.

2.1.3. Informační bulletin – použití Zpravodaje nastává po požití v záložce "Informační bulletin", uvedené na stránce internetového Obchodu e-mail, na který musí být jsou přenášeny následující vydání Zpravodaje a kliknutí na pole "Uložit". K Odběru možné také uložit nastavení checkboxa v procesu vytvoření Účtu – od vytvoření Účtu je Klient uložen na Newsletter.

2.1.3.1. Služba E-mail je k dispozici zdarma v průběhu nejisté době. Zákazník má možnost, v kdykoliv a bez udání důvodů, odmítnout Newsletter (odhlásit) zasláním odpovídající dotaz pro Poskytovatele služeb, zejména e-mailem na adresu: sklep@laurella.pl , nebo písemně na adrese: ulice Sv. Martin 29/8, 61-803 Poznaň.

2.2. Technické požadavky potřebné pro práci se systémem informačních a komunikačních technologií, který se používá Dodavatel: (1) počítač, notebook nebo jiné zařízení multimediální wi-Fi; (2) přístup k e-mailu poštou; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari 5.0 a vyšší, Microsoft Edge ve verzi 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení webový prohlížeč, možnost nahrávání souborů Cookies a Javascript.

2.3. Klient podmínky nezbytné využívat Internetový Obchod způsobem v souladu se zákonem a dobrými mravy, majíce na paměti, respektování osobních práv a práva na vlastnictví a autorských práv předměty duševního vlastnictví Poskytovatele nebo třetí strany. Zákazník je povinen pro vstup dat v souladu s fakty. Klientem probíhá zákaz na dodávky nelegální obsah.

2.4. Režim práce reklamace ohledně Elektronických Služeb:

2.4.1. Tvrzení, týkající s poskytováním Elektronických Služeb poskytovatel Služeb ostatní stížnosti jsou spojeny s prací Internetového obchodu (kromě postupu reklamace Produkt, který je uveden v § 6 Nařízení) Příjemce služby může zahrnovat například:

2.4.1.1. v písemné podobě na adresu: ulice Sv. Michala, 100, 61-005 Poznaň;

2.4.1.2. ve formě elektronicky e-mailem na adresu: sklep@laurella.pl.

2.4.2. Doporučuje poskytování příjemcem služby v popisu stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu porušování; (2) na žádost Klienta; a (3) kontaktní údaje, která stížnost – to usnadní a urychlí řešení stížností Poskytovatele služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě, jsou formulář je pouze doporučení a nemají vliv na účinnost stížnosti, podané obejít doporučených popis reklamace.

2.4.3. Ustosunkowanie sebe k reklamaci Dodavatel se děje neprodleně, nejpozději do 30 dnů kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ kupní SMLOUVY

3.1. Uzavření Smlouvy Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím se děje po předchozím provedení Objednávky Zákazníkem za prostřednictvím Objednávkového Formuláře v internetovém Obchodě v souladu s § 2.1.2 Nařízení.

3.2. Cena Produktu se odráží i na internetovém Obchodě jsou uvedené v pln polské a zahrnuje daně. O celkové hodnotě spolu s daní Výrobku, který je předmětem Objednávky, a také o náklady na dopravu (včetně desce za dopravu, lodní doprava a poštovní služby), jakož i o jiných nákladech, a když nelze určit množství těchto poplatků – o povinnost jejich placení, je Kupující informován na internetových stránkách Internetový obchod při Objednávání, v také v okamžiku vyjádření Klientem vůle, spojovat se Smlouvou o Prodeji.

3.3. Postup uzavření Kupní smlouva v internetovém Obchodě prostřednictvím Formuláře Objednávky

3.3.1. Uzavření Smlouvy Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím se děje po předchozí umístění Klientem Objednávky On-line obchod, v souladu s § 2.1.2 obchodních Podmínek. 3.3.2. Po Objednávky Prodávající neprodleně potvrzuje jeho získání a současně přijímá Objednávku na realizaci. Potvrzení o obdržení Objednávky a jeho přijetí pro realizaci provádí prostřednictvím doporučení Prodávající Zákazníkovi odpovídající zprávy e-mailem na vámi uvedený při Objednávce na e-mailovou adresu - mailového Klienta, který obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a o jeho přijetí ke provedení, stejně jako potvrzení o uzavření kupní Smlouvy. Od více vámi uvedeným e-mailem je kupní Smlouva mezi Klientem a Prodávajícím.

3.4. Fixace, ochrana a poskytování Klienta obsahu uzavřené kupní Smlouvy se provádí prostřednictvím (1) rozdělení Pravidel na stránce Obchodu Internet, a (2) odeslání zprávy Zákazníkovi e-mail, uvedené v § 3.3.2. Pravidla. Obsah Kupní smlouvy dodatečně zajištěny a chráněny v informační systém internetového Obchodu Prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A Podmínky pro PLATBU ZA VÝROBEK

4.1. Prodávající poskytuje Klientovi následující způsoby platby Kupní smlouva:

4.1.1. Platba v hotovosti a na dobírku při převzetí zásilky.

4.1.2. Platba v hotovosti při převzetí osobním životě.

4.1.3. Platba bankovním převodem na běžný účet Prodávajícího.

4.1.4. Platby elektronické a placení kreditní kartou za přes webové stránky Przelewy24.pl – možná aktuální způsoby platby jsou určeny na v Online Obchodě , je v informační záložce "Denní a platba" a na webových stránkách http://www.przelewy24.pl.

4.1.4.1. Vyrovnání transakce elektronickými platbami a bankovními kartami platby jsou prováděny v souladu s volbou Klienta pomocí webové stránky Przelewy24.pl. Servis e-platby a platební kartou vede:

4.1.4.1.1. Przelewy24.pl – společnost PayPro S. A. Platební zprostředkovatel se sídlem v Poznaň (právní adresa: ulice Kanclerska 15, 60-327 Poznaň), je zapsán v Rejstříku Podnikatelů Národního Registru Řízení vedených u Okresního Soudu v Kabardinsko – Nové Město a Вильда v Poznani, VIII Údržby Oddělení Národního Soudního Registru pod číslem KRS 0000347935, DIČ 7792369887, OKPO 301345068.

4.1.5. Platba odloženo PayPo –služba poskytovaná PayPo Llc o. o. ve spolupráci s Przelewy24.pl, spočívající v odklad splatnosti do 30 dnů ode dne uzavření Kupní Smlouvu. Pokojová odložené platby PayPo vede:

4.1.5.1. PayPo – PayPo Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě (právní adresa: ulice Master 37, 02-672 Varšava), je zapsán v Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Rejstříku, vedeném regionálním Soudem pro m. hlavního města Varšavy ve Varšavě, XIII Hospodářské Oddělení Národního Soudního Registru pod číslem KRS 0000575158, o základním kapitálu ve výši 627.500 ruský rubl, DIČ: 5213705997, OKPO: 362485126.

4.1.6. Platba e-Paypal

4.2. Termín platby:

4.2.1. V případě výběru zákazník, platba bankovním převodem, platba elektronické nebo kreditní kartou, Zákazník je povinen provést platbu v během 5 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

4.2.2. V případě výběru Zákazník platbu v hotovosti při převzetí při převzetí zásilky nebo platba v hotovosti při získávání osobních, Klient je povinen před provedením platba při převzetí zásilky.

4.2.3. V případě výběru Klientem odložené platby v rámci služby PayPo, je Zákazník povinen provést platbu společnost PayPo Sp. z o. o. do 30 dnů od uzavření kupní Smlouvy, nebo v vybere-li si zákazník pro platby splátky – splácení dluhu v souladu s dohodnutým se společností PayPo Sp. z o. o., harmonogram splácení úvěru.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ A ZÍSKÁNÍ VÝROBKU

5.1. Denní Produktu se koná na území ruské federace.

5.2. Denní Výrobku Zákazníka, za příplatek, je-li kupní Smlouva není stanoveno jinak. Náklady na přepravu Výrobku (včetně poplatků za přeprava, doprava a poštovní služby) musí obsahovat Zákazník na stránkách internetového Obchodu v sekci informační "Doprava a platba" a v při Objednávce, včetně a v době vyjádření Klienta vůli připojit se ke Smlouvě Prodeje.

5.3. Osobní schůzku Produkt Klientem je zdarma.

5.4. Prodávající poskytuje Klientovi následující způsoby poskytování nebo přijímání Produktu:

průmyslové 5.4.1 profil. Denní přepravní, kurýrní zásilka pobraniowa.

5.4.2. Příjem osobní je k dispozici ve vybraném Klientem stacionárním obchodě Prodejci v dny a hodiny obchodu. Seznam obchodů pevné linky naleznete v sekci "Kontakty" na stránkách internetového Obchodu.

5.5. Termín dodání Produkt k Zákazníkovi je do 5 Pracovních Dnů, pokud je v popisu váš Produkt nebo při Objednávce uvedeno kratší dobu. V případě Produktů od různých termíny dodání, datum dodání je dlouhá, zadaný termín, který však nesmí přesáhnout 5 Dní Pracovních. Začátek tahu termín dodání Výrobku k Zákazníkovi počítá takto:

5.5.1. V případě výběru Zákazník způsob platby bankovním převodem, platba elektronické nebo kreditní kartou – od dne přiznat bankovní účet nebo běžný účet Prodejci.

5.5.2. V případě výběru Zákazník způsob platby v hotovosti za dobírku – ode dne uzavření kupní Smlouvy.

5.5.3. V případě výběru Zákazník způsob platby, odložené přes PayPo – ode dne oznámení Prodávajícího věřitele o uzavření s Klientem smlouvu o úvěru, nejpozději do nicméně, než od dne připsání finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího prostředky z poskytnutého Klientovi úvěr.

5.6. Čekací doba Produkt až po přijetí od Zákazníka – v případě výběru Klientům osobní přijetí Produktu, Produkt bude připraven k příjem od Klienta v termínu do 3 Pracovních Dnů, pokud je v popisu příslušného Produktu nebo v procesu Objednávání uvedeno na kratší dobu. V případě Produktů od různých očekávání lhůtách příjmu, dobou očekávání příjem dlouhou dobu, který, nicméně, nesmí překročit 3 Pracovních Dnů. O připravenosti Produkt pro příjem Klientovi, budou dále informováni Prodejce. Začátek tahu období očekávání Produkt pro přenos zákazníkem je považován za následující způsobem:

5.6.1. V případě výběru Zákazník způsob platby bankovním převodem, platba elektronické nebo platební kartou nebo platby odklad platby – po obdržení na bankovní účet nebo na účet platební Prodejce.

5.6.2 což. V případě výběru Klientem, jak je v hotovosti při převzetí osobním životě – ode dne uzavření kupní Smlouvy.

5.6.3. V případě výběru Zákazník způsob platby, odložené přes PayPo – ode dne oznámení Prodávajícího věřitele o uzavření s Klientem smlouvu o úvěru, nejpozději do nicméně, než od dne připsání finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího prostředky z poskytnutého Klientovi úvěr.

6. REKLAMACE PRODUKT

6.1. Důvod a rozsah odpovědnost Prodávajícího vůči Zákazníkovi, pokud prodávané Zboží má vadu fyzická nebo právnická osoba (záruka) jsou stanoveny platným zákonem, zejména Občanského zákoníku (v . 556-576 Občanského Zákoníku).

6.2. Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi Výrobek bez vady. Podrobné informace o odpovědnosti Prodávajícího za nevýhody Produktu a práva Zákazníků jsou určeny na webové stránky internetového Obchodu v sekci nápovědy reklamace.

6.3. Stížnost může být podána Zákazníkem, například:

6.3.1. v písemné podobě na adresu: LAURELLA, ulice Sv. Michala, 100, 61-005 Poznaň;

6.3.2. ve formě elektronicky e-mailem na adresu: sklep@laurella.pl.

6.3.3. přes formuláře pro podávání stížností on-line, slovník po přihlášení na webových stránkách laurella.pl.

6.4. Doporučuje poskytování Klientem v popisu stížnosti: (1) informace a okolnosti, které se týkají předmětu reklamace, v zejména, typ a datum zjištění vady; (2) dotazy způsoby, jak uvést Výrobek do souladu s Kupní smlouvy nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní Smlouvy; a (3) databáze kontaktní údaje, která stížnost – pomůže to a urychlí posouzení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě, mají tvar pouze doporučení a nemají vliv na účinnost stížnosti, podané obejít doporučených popis reklamace.

6.5. Prodávající je předkládána v žádosti od Zákazníka okamžitě, ale ne později než 30 kalendářních dní ode dne jejího podání. Pokud Zákazník, který je spotřebitel požadoval výměnu věci, nebo odstranění vady, a to buď podal žádost o snížení ceny, což naznačuje částku, na kterou by měla být cena snížena, a Prodávající není odpověděl na tento dotaz, do 30 kalendářních dnů, pak je považováno za, že žádost je přiznal přiměřené.

6.6. Klient, který vykonává pravomoci v rámci záruky, je povinen doručit vadný Výrobek na adresu: LAURELLA, Sv. Michaela 100, 61-005 Poznaň. V případě, kdy Klient je spotřebitel náklady na doručení zboží nese Prodávající, v pro Klienta, který není spotřebitelem, náklady na dopravu nese Zákazník. Pokud z důvodu typu Výrobku nebo způsob jeho instalace denní Produktu Klienta by bylo příliš obtížné, je Zákazník povinen - dodat Zboží Prodávajícímu v místě, ve kterém Produkt se nachází.

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY POSOUZENÍ NÁROKŮ A ŽALOB, STEJNĚ JAKO PRAVIDLA pro PŘÍSTUP K TĚCHTO POSTUPŮ

7.1. Podrobné informace o možnosti využití na Zákazník, který je spotřebitelem z внесудебных způsobů, jak posouzení nároků a soudních sporů, jakož i pravidla přístup do těchto procedur jsou k dispozici na stránce - úřad pro Ochranu hospodářské Soutěže a Spotřebitele pod adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Na Zaměstnance Kanceláře Ochrana hospodářské Soutěže a Spotřebitelů, a také pracuje na bod kontaktní telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo pracovní adresa: Cs. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava.), úkolem je, mimochodem, pomoc spotřebitelům v otázkách týkajících se mimosoudního vyrovnání spotřebitelských sporů.

7.3. Spotřebitel má následující příklady možnosti použití внесудебных způsobů, jak zvážení nároky a spory: (1) žádost o řešení spor pro trvalé světového soudu o spotřebitelském (více podrobné informace na webových stránkách: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) v prohlášení ohledně mimosoudního řešení sporu v regionálním tisku inspektora Obchodní Inspekce (více informací na webových stránkách inspektor na místě provádění podnikatelské činnosti a Prodávajícím); a (3) potvrzení okresního (městského) oprávněného spotřebitele nebo veřejné organizace, k níž úkolů právní ochrana spotřebitele (zejména Federace Spotřebitelů, Sdružení Spotřebitelů, Polské). Tipy jsou uvedeny, mimo jiné, e-mailem na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na linku ochrany spotřebitele 801 440 220 (horká linka funguje v Pracovní Dny od 8:00 - 18:00, poplatek za volání dle tarifu operátora).

7.4. Na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr k dispozici platforma on-line systém pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni eu (platformy ODR). Platforma RS je interaktivní a hovoří několika jazyky webové stránky s bodem komplexní služby pro spotřebitelů a podnikatelů, kteří chtějí pro mimosoudního řešení sporu, se zabývá smluvních závazků, vyplývajících z on-line smlouvy kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací informace na webových stránkách samotné platformy, nebo na adrese: Úřad pro Ochranu hospodářské Soutěže a práv Spotřebitelů: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO Odstoupit od SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může v během 14 kalendářních dnů odstoupit od ní bez vysvětlení a bez nákladů, s výjimkou hodnoty uvedené v odstavci 8.8 tohoto Nařízení. Pro zachování období stačí zaslat prohlášení před uplynutím doby jeho platnosti. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být složité, například:

8.1.1. v písemné podobě na adresu: LAURELLA, Svatého Michala, 100, 61-005 Poznaň;

8.1.2. ve formě elektronicky e-mailem na adresu: sklep@laurella.pl.

8.1.3. ve formě pošty pomocí zabezpečeného formuláře on-line rezervace, po přihlášení na webové stránky laurella.pl.

8.2. Hrubý vzorek formulář odstoupení od smlouvy, obsažený v příloze Č. 2 k Zákonu o Právech Spotřebitelů, a také volitelně k dispozici v § 11 Pravidel, a také na webových stránkách internetového Obchodu v sekci pokud jde o ukončení smlouvy. Spotřebitel může využít vzorec tvar, nicméně to není určitě.

8.3. Průběh lhůty odstoupení od smlouvy začíná:

8.3.1. pro smlouvy, v provedení níž Prodávající vydá Produkt, je je povinen převést jeho vlastnictví (např. Smlouva Prodeje) – od umístění Zboží na skladování v průběhu spotřebitele nebo uvedenou jim třetí osobě další než dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány jednotlivě, v sériích nebo po částech – od vstupu v dostupnost posledního Výrobku, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném poskytování Produktů v průběhu času, označen – od vstupu v držení první z Výrobků;

8.3.2. pro ostatní smlouvy – ode dne uzavření smlouvy.

8.4. V případě odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, smlouvy je považován za neplatný.

8.5. Prodávající má je povinen neprodleně, ne později než v během 14 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny provedené jim platby, v včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývající z vybraného spotřebitelem způsob doručení druhé než je nejlevnější běžný způsob doručení je k dispozici v internetovém Obchodě). Prodávající provádí vrácení platby pomocí stejného způsobu platby, jaký použil spotřebitel, v případě, že spotřebitel jasně souhlasil jiný způsob úhrady, který není souvisí to s žádnými náklady. Pokud Prodejce se nabídl, že sám snímá Zboží od spotřebitele, může přestat o vrácení platby přijaté od spotřebitele až po obdržení Zboží zpět nebo poskytování spotřebitelem důkazy o jeho vrácení, v v závislosti na tom, která událost nastane dříve dříve.

8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů kalendářních dnů ode dne, v němž odmítl od smlouvy, vrácení Výrobku Prodávajícímu nebo předat osobě autorizovaný Prodejce na recepci, že pokud Prodávající navrhl, že si sám vezme svůj Produkt. K dodržení lhůty postačí odeslat Produkt před jeho v průběhu. Spotřebitel může vrátit Zboží na adresa: LAURELLA, Svatého Michala, 100, 61-005 Poznaň.

8.7. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty Produktu které vzniknou v důsledku jeho použití tímto způsobem které jdou nad rámec potřebný pro zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

8.8. Možné náklady v souvislosti s odmítnutím spotřebitele od smlouvy, které je povinen nést zákazník:

8.8.1. Pokud spotřebitel zvolil způsob dodání Produktu, než jiné nejlevnější běžný způsob doručení je k dispozici v Internetový obchod, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli vzniknou jim další náklady.

8.8.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží.

8.8.3. V případě Výrobku který je službou, jejíž provedení - na žádost spotřebitele - začalo před uplynutím funkčního období odstoupit od smlouvy, spotřebitel, který vykonává právo na odstoupení od smlouvy po oznámení o tento požadavek, je povinen zaplatit za dávky splněny v okamžiku ukončení smlouvy. Výše náhrady se vypočítá úměrně rozsahu dokončené dávky, s ohledem na sjednané ve smlouvě ceny nebo mzdy. Pokud je cena nebo odměna jsou přehnaná, je základem pro výpočet této částky hodnota tržní hodnota vykonané služby.

8.9. Právo na názor od smlouvy vzdálenost není k dispozici pro spotřebitele týkající se smluv:

8.9.1. (1) o poskytnutí služby, pokud Prodávající splnil plně služby se souhlasem spotřebitele, který byl je informován před zahájením poskytování, že po plnění poskytuje Prodávající ztrácí právo odstoupit od smlouvy; (2) v kterém se cena nebo odměna závisí na kolísání cen na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) v kde předmětem plnění je Produkt nieprefabrykowany, je vyroben podle specifikace zákazníka nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeby; (4) v němž je předmětem plnění je Produkt je schopen k rychlému poškozený nebo má krátký termín vhodnosti k jídlu; (5) ve kterém předmětem plnění je Výrobek, dodávaný v zapečetěné balení, které po otevření balení nelze vrátit kvůli pro ochranu zdraví nebo pro hygienické účely, pokud obal byl otevřen po dodání; (6) kde je předmětem poskytování Produktů, které poté, z důvodu jejich povahy, zůstávají úzce souvisí s dalšími věcmi; (7) předmětem kterého je poskytování služeb alkoholické nápoje, cena, která byla dohodnuta při podpisu Smlouvy Prodej, jejichž zajištění může být provedeno pouze po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota závisí na kolísání cen na trhu, nad nimiž Prodávající není má ovládání; (8) ve kterém má spotřebitel výslovně požadoval, aby Prodávající k němu přišel pro provedení urgentní opravy nebo údržby; pokud se Prodávající poskytuje kromě toho, další služby, než ty, které splnit spotřebitel požadoval, nebo poskytuje jiné než Výrobky náhradní díly potřebné pro opravu nebo služby, právo na názor je k dispozici spotřebiteli, pokud jde o další služby nebo Zboží; (9) v němž je předmětem poskytování záznamů zvukové nebo vizuální, nebo počítačové programy je dodáván v zalepené obalu, pokud obal byl otevřen po dodání; (10) o poskytnutí časopisů, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatné; (11), uzavřené na veřejné dražbě; (12) poskytování služeb v oblasti bydlení, jiné než pro bytové účely, přepravu věcí, pronájem aut, cateringové služby, služby související s relaxací, události zábavních, sportovních nebo kulturních, je-li ve smlouvě definované den nebo období poskytování služeb; (13) o dodávka digitálního obsahu, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, pokud plnění poskytování začalo s písemným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po oznámení jeho Prodejcem o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ se PODNIKATELŮ

9.1. Tato část Předpisů, jakož i předpisy, které jsou v něm obsaženy, se vztahují pouze k Klientů a Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2. Prodávající má právo na odstoupení od kupní Smlouvy, uzavřené s Klientem není jenž je spotřebitelem ve lhůtě 14 kalendářních dnů od dne jejího uzavření. Odstoupení od Smlouvy o Prodeji včetně při dopravní nehodě může dojít bez příčiny, a ne vytváří na straně Klienta, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči Prodávajícímu.

9.3. V případě Zákazníků kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadovat zálohy v plném rozsahu nebo v části a bez ohledu na zvolené Klientem způsob platby a skutečnost uzavření kupní Smlouvy.

9.4. Od vydání Prodávající Zboží dopravci, přechází na Klient, který není spotřebitelem přínosů a břemen související s Produktem, stejně jako riziko náhodného ztráta nebo poškození Výrobku. Prodávající v tomto případě není odpovědnost za ztrátu, úbytek nebo poškození Produkt vzniklé od okamžiku jeho přijetí k přepravě až do vydání jeho Klienta, a také za zpoždění při přepravě zboží.

9.5. V případě zasílání Produkt k Zákazníkovi prostřednictvím dopravce, Zákazník není který je spotřebitelem, je povinen prohlédnout zásilka včas a v pořádku, přijat na balení tohoto typu. Pokud zjistí, že v čas přepravy nastala ztráta nebo poškození Výrobku, je povinen provést všechny akce potřebné pro stanovení odpovědnosti dopravce.

9.6. V souladu s články 558 § 1 Občanského Zákoníku, odpovědnost Prodávajícího za záruka na Výrobek ve vztahu k Zákazníkovi, který není spotřebitel bude zakázána.

9.7. V případě Zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli Poskytovatel může vypovědět smlouvu o poskytování Poštovní služby s okamžitou platností a bez udání důvodů o předání Zákazníkovi odpovídající prohlášení.

9.8. Odpovědnost Dodavatele/Prodávajícího vůči Zákazníkovi/Klient ne který je spotřebitel, bez ohledu na jeho základ právnická osoba, je omezený - jak v rámci jednoho tvrzení, stejně jako za jakýkoli nárok, ve výši - ve výši zaplacené ceny a nákladů na dodání pokud jde o kupní Smlouvy, ale ne více než výši jednoho tisíce rublů. Poskytovatel Služeb/Prodejce nese odpovědnost vůči Zákazníkovi/Klient ne který je spotřebitelem pouze za typické poškození předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za ušlý zisk v vůči Zákazníkovi/Klient, který není spotřebitelem.

9.9. Případné spory vzniklé mezi Prodejcem/Dodavatelem a Klient/příjemce služeb, jenž není spotřebitel budou podrobeni soudu vhodných opatření z důvodu právní adresu Prodejce/Poskytovatele služeb.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouvy prostřednictvím internetového Obchodu jsou v němčině jazyce.

10.2. Změna Pravidla:

10.2.1. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny obchodních Podmínek z důležitých příčiny: změny právních předpisů; změny způsobů platby a doručení - do té míry, do jaké tyto změny mají vliv na na provádění ustanovení tohoto Nařízení.

10.2.2. V případě závěr na základě těchto Pravidel, smluv o charakter trvalé (např. poskytování Služby - Mail, účet) změnit Stanovy, se zavazuje, Zákazníkem, pokud byly dodrženy požadavky uvedené články a 384 384[1] občanského Zákoníku, je to Klient byl řádně informován o změnách a není upustily od smlouvy do 14 kalendářních dnů od dne oznámení. V případě, že změna Pravidel vedlo k zavedení jakékoliv nové poplatky nebo zvýšení skutečný Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy.

10.2.3. V případě závěr na základě těchto Pravidel, smluv o něčem jiném charakter, než dohody, trvalý (např. kupní Smlouva) změny Pravidel nebudou v žádném případě porušovat práva zakoupené Zákazníky/klienty využívali až do vstupu v platnost změny Pravidel, zejména změny Pravidel budou mít vliv na již složit, nebo Objednávky a jsou zahrnuty, realizovány nebo udělal kupní Smlouvu.

10.3. V otázkách nejsou uvedené v těchto Pravidlech, platí obecně uznávaná předpisy polských zákonů zejména na: občanského zákoníku; zákon o poskytování služby v elektronické podobě od 18. července 2002. (Legislativní Věstník 2002, č. 144, položka 1204, s ism.); pro kupní Smlouvy vězňů do 24 prosince 2014 s Klienty, které spotřebiteli - ustanovení zákona o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu, způsobené nebezpečnými produkty od 2 března 2000 gg (Legislativní Věstník 2000, č. 22, poz. 271 změn) a zákon " o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského občanského zákoníku od 27. července 2002. (Legislativní Věstník 2002 č. 141, pos. 1176 s ism.); pro kupní Smlouvy uzavřené od 25 prosince 2014 rok se Zákazníky, které jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitele od 30. května 2014. (Legislativní Věstník roce 2014. pos. 827 s ism.); a další odpovídající pravidla jsou široce s platnými právními předpisy.

10.4. Tato Pravidla nevylučuje zákonů, platných v státě obvyklého místa pobytu spotřebitele, který obsahuje smlouva s Dodavatelem/Prodávajícím, které nelze vypnout tím, že dohody. Poskytovatel služeb/Prodávající garantuje, že v tomto případě spotřebiteli ochranu присужденную mu na základě právních předpisů, které nelze vypnout prostřednictvím smlouvy.

11. VZOR FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)

Vzor prohlášení odstoupit od smlouvy

(tento formulář je třeba vyplnit a poslat zpět pouze v případě, že touha odstoupit od smlouvy)

– Příjemce: LAURELLA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČNOST s ručením omezeným ulice Sv. Michala, 100, 61-005 Poznaň

– Tímto informuje o svém odstoupení od kupní smlouvy následující věci: .....................

– Datum uzavření smlouvy: ..............

- Jméno a jméno (name): ...................

- Adresa: ...................

- Podpis: ..................

- Datum: ....................

pixel