Informace pro spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku

Informace pro spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku


Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste věc získali.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí výslovným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (obsažený v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů), jeho použití však není povinné. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí pro její ukončení zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme neprodleně všechny vaše platby včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, než je nejlevnější způsob doručení nabízený námi), vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejnými způsoby platby, jaké jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak. V žádném případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky.

pixel